مشتریان گرامی می توانند جهت رسیدگی به شکایات یا بیان ایرادات از طرق زیر اقدام نمایند:
۱- ارسال ایمیل به آدرس support@badalinja.ir
۲- تماس با شماره تلفن ۰۴۱۳۵۴۵۴۵۷۲